Яновська А. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Донизу

Яновська А. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Empty Яновська А. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 7:54 am

В умовах конкуренції одним з ключових елементів організації бізнесу є система організації комерційної діяльності. Комерційна діяльність безпосередньо впливає на ефективність виробництва і на різні показники діяльності підприємства: обсяг реалізації товару, рівень комерційних витрат, показники оборотності і ряд інших. Комерційна діяльність виступає як спосіб реалізації комерційних відносин, які в умовах конкуренції стають домінуючими. Тому комерційна діяльність виступає об’єктивно необхідною категорією економіки, причому надзвичайно складною за своїм характером і змістом.
Сутність комерційної діяльності полягає в організації комерційних процесів, операцій, спрямованих на забезпечення системи товарно-грошового обміну, і управління цими процесами. Отже, комерційна діяльність покликана забезпечити обмін товарів, послуг. Причому забезпечити не лише момент обміну, а й усю стадію цієї відтворювальної фази. Ясно, що у такому випадку комерційна діяльність охоплює сукупність процесів і операцій, відповідно до завдань різних етапів фази обміну. Таким чином, в основі комерційної діяльності лежить організація комерційних процесів, операцій і управління ними.
Значний внесок у вивчення особливостей комерційної діяльності належить Ю. А. Аванесову, Ф. П. Половцеву, Ф. Г. Панкратову. Комерційну діяльність у міжнародному масштабі досліджували З. І. Боярська, М. І. Дідьківський, Дахно І. І. та інші. Разом з тим, у зазначених роботах недостатньо висвітленими лишаються питання методичного забезпечення оцінки комерційної діяльності підприємства. Саме тому дослідження є актуальним.
Комерція як різновид людської діяльності у більшості з нас асоціюється з торгівлею. Це зовсім природно, тому що відбувається даний термін від латинського commercium (торгівля) [5]. Однак таке тлумачення комерції як терміну є занадто вузьким і явно недостатнім для з’ясування поняття і сутності комерційної діяльності. Будь-яка діяльність, у тому числі й комерційна, має певну спрямованість а отже здійснюється з метою досягнення поставлених цілей, які за своєю суттю є цілями функціонування. Виступаючи атрибутом ринку, комерція формується на його засадах, які слугують неодмінною передумовою її розвитку.
Зарубіжна і національна економічна література оперує різними визначеннями комерційної діяльності, найбільш поширені з яких наведено у табл. 1.
Таблиця 1.
Найбільш поширені визначення терміну комерційна діяльність [систематизовано автором]

Яновська А. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 51b6207ec258
З наведених у табл. 1 визначень випливає, що комерційна діяльність підприємства – поняття більш широке, ніж проста купівля-продаж товару, тобто щоб акт купівлі-продажу відбувся, торговому підприємцю необхідно здійснити певні оперативно-організаційні і господарські операції, у тому числі вивчення попиту і ринку збуту товарів, можливість впливу постачальників і покупців товарів, налагодження з ними раціональних господарських зв’язків, транспортування товарів, рекламно-інформаційну роботу зі збуту товарів, організацію торгового обслуговування тощо.

Список використаних джерел
1. Багрова І. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : підручник для вузів / І. В. Багрова, Н. І. Редіна, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман ; за ред. І. В. Багрової. – Кив : Центр навч. літ-ри, 2009. – 580 с.
2. Панкратов Ф. Г. Комерційна справа : навч. посіб. / Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серьогіна. – 2-ге вид., випр. – Рівне : Вертекс, 2009. – 352 с.
3. Дахно І. І. Міжнародна  торгівля : навч. посіб. / I. І. Дахно. –  Київ : МАУП, 2009. – 296 с.
4. Аванесов Ю. А. Основи коммерції : підручник / Ю. А. Аванесов, Е. В. Васькин, А. Н. Клочко. – Київ: Люкс-Арт, 2009. – С. 10
5. Варналій З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : монографія / З. С. Варналій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. – Київ : Знання України, 2011. – 299 с.
6. Осипова Л. В. Основы комерческой деятельности / Л. В. Осипова, І. М. Синяєва. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 623 с.
7. Панкратов Ф. Г. Комерційна справа : навч. посіб. / Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серьогіна. – 2-ге вид., випр. – Рівне : Вертекс, 2009. – 352 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

Яновська А. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Empty Re: Яновська А. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Створювати по YulijaPrimakova на тему Вт Лист 15, 2016 10:38 am

Для чого потрібна комерційна діяльність?

YulijaPrimakova

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 15.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

Яновська А. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Empty Re: Яновська А. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Створювати по YulijaPrimakova на тему Вт Лист 15, 2016 10:39 am

Що таке конкуренція?

YulijaPrimakova

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 15.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

Яновська А. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Empty Re: Яновська А. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі