К.В. Черненко СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА НАПОВНЕНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ

Донизу

К.В. Черненко СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА НАПОВНЕНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ Empty К.В. Черненко СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА НАПОВНЕНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 7:55 am

К.В. Черненко, к.е.н.
Полтавська державна аграрна академія

СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА НАПОВНЕНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ

Жодна людина не може не пізнати на практиці процесс прийняття рішень. Кожен із нас протягом дня приймає їх десятки, а протягом життя - тисячі. Деякі з них прості, інші більш складні і вимагають ретельного обдумування. Необхідність прийняття рішення пронизує все, що робить керівник будь - якого рівня, формулюючи мету і добиваючись її досягнення. Навіть одним ізпоказників діяльності менеджера є його здатність приймати правильні рішення.
Рішення – це відповідна реакція на внутрішні і зовнішні впливи, які спрямовані на розв'язання проблем і максимальне наближення до заданої мети [1].
Кінцевим продуктом управлінської діяльності, її основою с рішення керівника, тобто вибір ним найкращого варіанту дій із багатьох можливих. Реалізація цілей будь-якого організаційного формування забезпечується шляхом прийняття і виконання численних рішень, від якості яких значною мірою залежить ефективність використання ресурсів.
Потреба у прийнятті рішення виникає у зв’язку із зовнішніми обставинами (припис вищої організації, регулювання взаємовідносин з кооперативними підприємствами та організаціями) і внутрішніми (відхилення від заданих параметрів виробництва, виникнення вузьких місць, виявлення резервів, порушення трудової дисципліни, заохочення працівників тощо). Рішення є відповідною реакцією на внутрішні й зовнішні впливи, вони спрямовані на розв'язання проблем і максимальне наближення до заданих цілей.
Рішення - це творчий процес вибору однієї або декількох альтернатив із множини можливих варіантів (планів) дій, спрямованих на досягнення певних цілей.
Рішення є процесом, який реалізується суб'єктом управління і визначає дії, спрямовані на вирішення поставленого завдання в даній фактичній чи запроектованій ситуації. У широкому розумінні рішення розглядається як акт реалізації влади з вибором способу дій у конкретній ситуації. Рішенням визначається, хто і що має здійснити, в які строки, з якими затратами праці і коштів, в якому порядку, при якому розподілі обов'язків, прав і відповідальності, за якої організації контролю, яких результатів слід очікувати.
Управлінське рішення – це сукупний результат творчого процесу (суб'єкта) та дій колективу (об'єкта управління) для вирішення конкретної ситуації, що виникла у зв'язку з функціонуванням системи. Управлінські рішення є соціальним актом, що організовує і спрямовує в певне русло діяльність трудового колективу та виконує роль засобу, який сприяє досягненню мети, поставленої перед підприємством.
Управлінські рішення слід розглядати як вид діяльності, яка відбувається в керуючій системі й пов'язана з підготовкою, знаходженням, вибором та прийняттям певних варіантів дій.
Моделі та методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті:
 управлінські рішення - вид роботи в апараті управління, певний етап процесс ууправління;
 варіант впливу керуючої системи на керовану (в такому розумінні управлінське рішення являє собою опис передбачуваного впливу керуючої системи на керовану);
 організаційно-практична діяльність керівника у керованій системі [2].


Список використаних джерел
1. Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчальний посібник.-Київ, ЦУЛ, 2003 – 420 с.
2. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний посібник для студентів спец. 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. М.М. Шигун. - Житомир: ЖДТУ. 2014. – 352 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

К.В. Черненко СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА НАПОВНЕНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ Empty Re: К.В. Черненко СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА НАПОВНЕНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ

Створювати по YulijaPrimakova на тему Вт Лист 15, 2016 10:46 am

Що таке потреба?

YulijaPrimakova

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 15.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

К.В. Черненко СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА НАПОВНЕНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ Empty Re: К.В. Черненко СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА НАПОВНЕНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ

Створювати по kokovikhin.i на тему Ср Лист 16, 2016 12:36 pm

Чи існують ще якісь методи та моделі прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті?

kokovikhin.i

Кількість повідомлень : 1
Дата реєстрації : 15.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

К.В. Черненко СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА НАПОВНЕНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ Empty Re: К.В. Черненко СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА НАПОВНЕНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі