Є.І. Івченко, В.І. Божко АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕРГЕНТНОСТІ БІЗНЕСУ ТА ІТ

Донизу

Є.І. Івченко, В.І. Божко АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕРГЕНТНОСТІ БІЗНЕСУ ТА ІТ Empty Є.І. Івченко, В.І. Божко АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕРГЕНТНОСТІ БІЗНЕСУ ТА ІТ

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 11:54 am

Є.І. Івченко, к.т.н., доц.,
В.І. Божко
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕРГЕНТНОСТІ БІЗНЕСУ ТА ІТ

Експерти порталу AllThingsITSM виділяють наступні основні проблеми взаємодії між бізнес-менеджерами та ІТ-менеджерами [1]:

  * низька ініціативність та ефективність взаємодії між зацікавленими сторонами;
  * нечітке формулювання вимог в термінах того, чого потрібно досягти;
  * нездатність ІТ адекватно підтримувати розширення бізнесу;
  * недостатній контроль за ІТ;
  * не забезпечення прозорої  взаємодії, що має виключати ситуацію, коли ІТ «бомбардують» запитами з боку усіх співробітники, які можливо, не мають на це повноважень;
  * не досконала система пріоритетів ініціатив, що приходять від різних бізнес-підрозділів;
  * відсутність розуміння і недооцінка з боку керівників роботи ІТ-менеджерів, що позначається на недостатньому виділенні ресурсів.
Як результат, бізнес-менеджери часто приходять до висновків, що:
  * в бізнес-моделі компанії ІТ - це адміністративний ресурс, а отже ІТ-підрозділ мав би підпорядковуватися бізнес-підрозділам, які є центрами прибутку;
  * зміни з боку керівництва часто не враховують проблеми і очікування інших сторін, в тому числі ІТ;
  * бізнес-менеджери часто помилково нехтують спілкуванням з ІТ, що досить скоро  призводить до негативних наслідків;

ІТ майже завжди відчувають себе беззахисними, взаємодіючи з бізнесом.
Вирішення віщезазначених проблем може бути спрямоване на досягнення стратегічного партнерства і конвергентності бізнесу та ІТ (Business & IT Convergence). Ідея "конвергентних ІТ" або "конвергентної операційної моделі" далеко не нова, перші згадки концепції відносяться до кінця 80-х років 20-го століття. Від концепції "бізнес-орієнтованих ІТ" (Business & IT Alignment) її відрізняє акцент на повній інтеграції ІТ, фактично "розчиненні" ІТ в бізнесі. Основний сенс "бізнес-орієнтованих ІТ" - у відсутності протиставлення бізнесу та ІТ, їх повної невіддільності, що має на увазі, в тому числі, інтеграцію ролей (видів діяльності) на рівні виконавців бізнес-процесів. Згідно з концепцією, при такому "сходженні" (конвергентності) відпадає проблема нерозуміння ІТ тієї ролі, яку вони відіграють у формуванні цінності для бізнесу.
Однак, проблеми "налаштування" ІТ на бізнес за останні 10 років не тільки не вирішені, а мають тенденцію до поглиблення [2], оскільки мало хто може похвалитися реальними успіхами в побудові тих самих "бізнес-орієнтованих ІТ". А тому актуальним залишається питання "Чи може управління взаємовідносинами з бізнесом (Business Relationship Management, BRM [3]) змінити ситуацію?" А в якості опису ситуації, що склалася автори [2] наводять топ-10 "найгірших практик", що виявляються у взаємодії ІТ зі своїм бізнесом протягом останніх 10 років:
  * жодна зі сторін не намагається зрозуміти іншу;
  * виражена культура протиставлення бізнесу та ІТ;
  * ІТ має лише незначне розуміння бізнес-пріоритетів і того, як їх робота впливає на бізнес;
  * бізнес всі свої запити вважає високо-пріоритетними;
  * ІТ вважає, що може формувати бізнес-кейси, не розуміючи того, як працює бізнес;
  * наявність протиставлення: бізнес висловлює потребу (demand), а ІТ надає;
  *  ІТ сфокусовано на внутрішніх процесах;
  * бізнес практично не залучений в формулювання вимог і тестування;
  * потребам бізнес-користувачів приділяється недостатньо уваги;
  * не провадиться зіставлення отриманої цінності стратегічним цілям.
У контексті перерахованих проблемних областей управління взаємовідносинами з бізнесом (BRM) має позиціонується, як ключовий компонент системи управління ІТ. При цьому співробітники, що виконують дану роль, повинні мати наступний набір компетенцій:
  * володіти методиками трансформації ІТ-підрозділу компанії в бізнес-партнера;
  * вміти  ефективно розподіляти ІТ-ресурси з точки зору бізнес-цінності;
  * володіти бізнес-баченням, розумінням бізнес-стратегії.
Тільки такі співробітники допоможуть досягти згаданої конвергентності бізнесу та ІТ. Потрібно цілеспрямовано вибирати і готувати співробітників для виконання ролі менеджера по взаємодії з бізнесом (BRM).

Перелік використаних джерел
1. Smalley M. Governance of IT from a behavioural perspective [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://allthingsitsm.com/power-eats-cobit-for-lunch/.
2. Wilkinson P. Business & IT – From Alignment to Convergence – The BRM as Superhero! [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.itwnet.com/columns/business-it-%E2%80%93-alignment-convergence-%E2%80%93-brm-superhero.
3. Дёмин П. Разбираемся с Business Relationship Management [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.realitsm.ru/2016/10/brm_and_customer_satisfaction/?utm_source=Real+ITSM+and+Cleverics+weekly+digest&utm_campaign=557b89b831-MAILCHIMP_REAL_ITSM&utm_medium=email&utm_term=0_c6ec7f5041-557b89b831-327360709.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі