В.О. Сергійчук ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Донизу

В.О. Сергійчук ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ Empty В.О. Сергійчук ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 11:57 am

В.О. Сергійчук, асистент
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Одна з головних перешкод у формуванні ефективної інноваційної політики у туристичному бізнесі полягає у тому, що підприємства туристичної сфери України знаходиться на усіх конкурентних стадіях одночасно і вимагають підтримки сильних сторін та ліквідації слабких. Відповідно до цього, необхідно провести структуризацію нововведень, що дасть можливість визначити не лише конкретну стратегію або спосіб побудови економічного та організаційного механізму управління підприємством туристичного бізнесу, але також дасть змогу підвищити якість туристичних послуг, визначити ефективну систему ціноутворення та інноваційного розвитку.
Забезпечення інноваційної програми розвитку підприємств туристичного бізнесу як надскладної соціально-економічної відкритої системи та об’єкта управління характеризується трьома головними процесами отримання засобів виробництва із зовнішнього середовища, виготовлення, формування та комплектування  туристичного продукту і передання послуг у зовнішнє середовище. Окрім економічних умов функціонування підприємства, існують також і матеріальні чинники, без існування яких не можлива робота будь-якого туристичного підприємства.
За нашим переконанням, туристичний оператор при формуванні туристичного продукту орієнтується лише на послуги підприємств розміщення, харчування, транспортування, екскурсій, оздоровлення, лікування, розваг і спорту, а також на послуги торгівлі, зв’язку тощо. Усі ці ресурси є для туристичних операторів зовнішніми. Але при формуванні інноваційної програми необхідно враховувати й ресурси самого підприємства: грошові кошти, основні й оборотні засоби, нематеріальні активи та трудові ресурси.
Необхідність проведення оцінки інноваційного розвитку підприємств туристичного бізнесу визначається багатогранністю і взаємозалежністю діяльності суб’єктів господарювання. Адже на сьогоднішній день методологія такої оцінки практично відсутня. Під оцінкою необхідно розуміти функцію управління, спрямовану на вивчення стану, тенденцій розвитку, об’єктивну оцінку результатів інноваційної діяльності та розробку на цій основі рекомендацій щодо подальшого підвищення рівня її ефективності
Враховуючи те, що стандартні загальновизнані оціночні показники ефективності інноваційного розвитку не дають можливості повною мірою оцінити інтенсивність використання та визначити тип інноваційного зростання пропонуємо провести дослідження процесів інноваційного розвитку підприємств туристичного бізнесу за допомогою інструментарію економічного моделювання.
В результаті проведеного дослідження методів економічної діагностики інноваційного розвитку туристичних підприємств, встановлено, що найбільш прийнятною у застосуванні є модель виробничої функції Я. Тінберґена, яка показує вплив капіталу, трудового та інноваційного чинників на результати інноваційного розвитку підприємства [2]:
 
В.О. Сергійчук ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 30205f0b320e

де: Q – результат інноваційного розвитку підприємства;
K – чинник капіталу;
L – трудовий чинник;
A – вільний член;
α – коефіцієнт еластичності виручки від реалізації продукції (послуг) за капіталу;
b – коефіцієнт еластичності виручки від реалізації продукції                 (послуг) за трудовим чинником, причому b = 1 – α;
γ – коефіцієнт еластичності виручки від реалізації продукції (послуг) за інноваційним чинником;
е – число Ейлера (основа натурального логарифму);
t – фактор технологічного прогресу (або часу).
Так, наприклад, під час розрахунків виявлено таку із тенденцій, якщо γ < 0, то це свідчить про відставання підприємства від інноваційного прогресу, низький рівень автоматизації праці, ігнорування впровадженням інновацій тощо; при цьому сумарне збільшення чинників на 1,0 % призводить до зростання виручки від реалізації продукції (послуг) на (1 – γ) % і спадної віддачі від діяльності, тобто втрати підприємства від ігнорування результатів інноваційного прогресу складають γ % додаткового доходу. Практичне застосування цього методу у туристичному бізнесі поки що обмежується відсутністю науково обґрунтованих норм і нормативів.
Отже, інноваційний розвиток туристичного підприємства відповідно до передбачених обсягів його реалізації буде реальним тільки за умови повного ресурсного забезпечення і наявності необхідних інноваційних чинників розвитку.

Список використаних джерел

1. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.
2. Tinbergen J. Zur Theorie der Langfristigen Wirtschaftsentwicklung (On the Theory of Long-Term Economic Growth) / Jan Tinbergen. –Weltwirtschaftliches Archiv. –Vol. 55. –1942. – P. 511-549.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

В.О. Сергійчук ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ Empty Re: В.О. Сергійчук ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Створювати по yaroslav2089 на тему Пт Лист 18, 2016 10:42 am

Яка є класифікація ресурсів? Evil or Very Mad

yaroslav2089

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі