Савицький В.О. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Донизу

Савицький В.О.  ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Empty Савицький В.О. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 12:02 pm

Савицький В.О.,
Черкаський державний технологічний університет

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Місцеві бюджети — це фонди фінансових ресурсів, що мобілізуються й витрачаються на відповідній території. Система місцевих бюджетів є в усіх країнах світу. Проте її розвиток і функції зумовлені низкою національних, політичних, економічних та інших факторів. Найбільший вплив мають економічні та політичні фактори.
Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного мешканця або споживача соціальних послуг з урахуванням економічного, соціального, природного станів відповідних територій, з огляду на рівень мінімальних соціальних потреб, установлених законодавством.
Місцевий бюджет може складатися із загального й спеціального фондів. Загальний фонд — надходження з поточного або реєстраційного рахунку фінансового органу на поточний або реєстраційний рахунок установи платіжним дорученням. Ці надходження призначені для забезпечення видатків і не спрямовуються на конкретну мету. Спеціальний фонд має формуватися з конкретно визначених джерел надходжень і використовуватися на фінансування конкретно визначених цілей.
Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законом джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
При розрахунках дохідної частини місцевих бюджетів враховуються статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку на поточний рік та прогнозні на наступний рік, фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами трьох попередніх років та поточного року на останню звітну дату.
Планування доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, здійснюється Міністерством фінансів України до рівня обласних бюджетів, міст обласного значення та зведених бюджетів районів на основі формульного розрахунку, методика якого затверджується Постановою Кабінету міністрів України.
Структура доходів місцевих бюджетів:
1) власні доходи - доходи, які формуються згідно з рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на підвідомчій йому території. До власних доходів належать місцеві податки і збори; обов'язкові платежі, що встановлюються місцевими органами влади; доходи комунальних підприємств; доходи від оренди та реалізації майна, що перебуває в комунальній власності тощо;
2) закріплені доходи - доходи, які повністю або певною частиною на довгостроковій основі закріплюються за тим чи іншим місцевим бюджетом;
3) міжбюджетні трансферти з державного або інших місцевих бюджетів.
Видатки місцевих бюджетів — це економічні відносини, що виникають у зв'язку з фінансуванням власних і делегованих повноважень місцевих органів влади.
Видатки місцевих бюджетів можна також поділити на:
- поточні видатки - це видатки з бюджетів на фінансування мережі закладів, установ, підприємств, організацій та органів, які діють на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів із соціального захисту населення, фінансування бюджетних програм, тощо.
- видатки розвитку - це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності. Це також фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, структурної перебудови як комунального, так і народного господарства. Сюди відносяться також субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.
Також видатки місцевих бюджетів діляться на:
- видатки першого кошика - це видатки, які згідно з нормами Бюджетного кодексу України враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів і здійснюються з бюджетів на утримання державного апарату, освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення, культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт.
- видатки другого кошика - це видатки, які згідно з нормами Бюджетного кодексу України не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. До них відносяться видатки на місцеву пожежну охорону, позашкільну освіту, транспорт і дорожнє господарство, експлуатація дорожньої системи місцевого значення, місцеві програми з розвитку фізичної культури та спорту, програми природоохоронних заходів місцевого значення та інші програми затверджені відповідною радою. Видатки бюджету розвитку місцевих бюджетів — це витрати бюджету розвитку місцевих бюджетів. До них належать погашення основної суми боргу місцевих бюджетів (крім позичок на покриття тимчасових касових розривів), капітальні вкладення, внески у статутні суб'єктів підприємницької діяльності.
В Україні розвиток процесу становлення місцевих фінансів можливий лише за умови проведення в державі широкомасштабної адміністративної реформи, результатом якої має стати формування нової, сучасної організації місцевого самоврядування  і державної влади, перебудова неефективної фінансово-бюджетної системи країни. Фінансова система  України, стане ефективною лише тоді, коли місцевим фінансам буде надаватись важливе місце, як самостійному інституту, поряд із державними фінансами.

Список використаних джерел
1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
2. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня 1997 р., N 280/97-ВР.
3. Бюджетний кодекс України вiд 8 липня 2010 р.,  N 2456-VI.
4. Іленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні / П.Д. Біленчук, М.В. Підмогильний, В.В. Кравченко //  навч. Посібник. – К.: Атака, 2000. – 304 с.
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ.
6. Яковишина Н.А., Плаксій Н.В.. Проблеми формування та використання коштів місцевих бюджетів в Україні. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна 2012.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі