В.М. Рогоза МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ТА ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗА СКЛАДНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ

Донизу

В.М. Рогоза  МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ТА ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗА СКЛАДНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ Empty В.М. Рогоза МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ТА ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗА СКЛАДНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 12:08 pm

В.М. Рогоза аспірант
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ТА ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗА СКЛАДНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ

Серед методологій розробки систем управління монопольна роль належить каскадній моделі (англ. Waterfall – водоспад), яка побудована на класичних лінійному і послідовному підхідах до розробки та розвитку систем управління. Всі етапи мають виконуватись послідовно один за одним, перехід до наступного етапу не можливий без завершення попереднього. При цьому на кожен етап призначається окрема група виконавців. Діаграма етапів розробки та інтеграції такої класичної моделі зображена на рисунку 1.

В.М. Рогоза  МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ТА ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗА СКЛАДНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ 4fb8c2c4c17a
Рис. 1 - Діаграма етапів розробки та інтеграції каскадної моделі розробки систем управління

Каскадна модель відмінно підходить для великих проектів в яких немає ніяких динамічних векторів розвитку, наприклад системи управління залізничними вокзалами. Забезпечує розробку системи у послідовній, чіткій, добре документованій манері, що в свою чергу дозволяє використання даної методики для систем управління, пов’язаних з високою небезпекою для життя персоналу під час її експлуатації.
До основних недоліків можна віднести відстороненість від економічного об’єкту, оскільки розробка та інтеграція виконується у жорстких рамках та по чітко встановленим пунктам, що не дозволяє динамічно вносити зміни до поставлених заздалегідь вимог. Це, в свою чергу, провокує до пошуку альтернативних, недокументованих шляхів використання або конфігурації системи управління та в результаті чого виникає висока вірогідність появи збоїв та помилок у роботі такої системи.
Така модель важко піддається змінам та довго реагує на нові потреби економічних об’єктів, що функціонують на ринках з високою частотою змін та інновацій. Характерним прикладом такого ринку є ринок IT (англ. information technology – інформаційні технології) в Україні.
Також ця методологія характеризується тривалим періодом (найчастіше не менше ніж пів року) інтеграції нового функціоналу системи управіння. Тобто, для того щоб надати підприємству у використання нові можливості системи управління необхідно пройти повний цикл розробки: від постанови нових вимог до інтеграції.
Для каскадної моделі характерна відсутність контролю проміжних результатів, тобто система не може бути інтегрована до повного завершення циклу розробки, що за деяких умов може дорого коштувати об’єкту економічної діяльності.
При використанні цієї методики вкрай важливо, щоб всі вимоги враховувались на етапі побудови вимог та проектування, бо внесення змін після початку реалізації може бути досить дорогим з точки зору об’ємів робіт та ризиків внесення непередбачуваних помилок у структуру системи. Якщо фаза постанови вимог виконується неякісно, що часто буває на практиці, коли перевага надається більш швидкому отриманню результату, замість детального планування, результат розробки та інтеграції буде незадовільний.

В.М. Рогоза  МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ТА ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗА СКЛАДНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ D8def35ee27d
Рис. 2 – Діаграма етапів розробки та інтеграції гнучкої моделі розробки систем управління

За умов високої динаміки ринку та складного конкурентного оточення має сенс використання більш прогресивної та динамічної моделі інтеграції та розробки систем управління економічного об’єкту – гнучкої моделі (англ. Agile – рухливий, швидкий). Ця модель описує набір принципів для розробки систем управління відповідно до яких вимоги і рішення розвиваються за рахунок спільних зусиль самоорганізованих крос-функціональних груп виконавців.
Діаграма етапів розробки та інтеграції гнучкої моделі розробки систем управління зображена на рисунку 2.
Дана модель характеризується адаптивним плануванням задач, еволюційним розвитком вимог, що формуються між ітераціями розробки, можливістю отримати робочу систему вже через мінімальний проміжок часу, а також постійне вдосконалення системи управління, і це все сприяє швидкому і гнучкому реагуванню на зміни ринку.
На відміну від каскадної моделі гнучка модель надає безліч можливостей для взаємодії між виконавцями та користувачами – до, під час та після кожної ітерації. Залучаючи користувачів на кожному етапі проекту, існує висока ступінь взаємодії між користувачами та виконавцями розробки системи управління, що надає більше можливостей для виконавців по-справжньому зрозуміти бачення користувачів системи.
Також при появі нових векторів у розвитку економічного об’єкту, гнучка модель дозволяє протягом короткого проміжку часу, найчастіше – 2-4 тижні (на відміну від 6 місяців у каскадній моделі), почати рух за цими векторами, що в умовах тісної конкурентної боротьби сьогодення надає більше шансів для вдалого розвитку економічного об’єкту.
До недоліків можна віднести те, що зазначена методологія не підходить для розробки систем управління, пов’язаних з високою небезпекою для життя персоналу під час її експлуатації.
Таким чином, аналізуючи основні методології розробки та інтеграції систем управління економічними об’єктами за складного та динамічного конкурентного оточення було встановлено основні переваги та недоліки до кожної з них та умови для використання конкретної моделі, запропоновано заміну усталеній каскадній моделі розробки та інтеграції систем управління економічними об’єктами на більш нову та прогресивну гнучку модель.


Список використаних джерел

1. The Waterfall Development Methodology http://learnaccessvba.com/application_development/waterfall_method.htm
2. Waterfall vs. Agile metodology https://agileintro.wordpress.com/2008/01/04/waterfall-vs-agile-methodology/

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

В.М. Рогоза  МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ТА ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗА СКЛАДНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ Empty Re: В.М. Рогоза МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ТА ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ЗА СКЛАДНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТОЧЕННЯ

Створювати по rabara123321 на тему Пт Лист 18, 2016 10:30 am

Чи є більш детальна діаграма етапів розробки та інтеграції каскадної моделі розробки систем управління?

rabara123321

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі