І.М. Побережнюк ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Донизу

І.М. Побережнюк ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА Empty І.М. Побережнюк ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 12:35 pm

І.М. Побережнюк, магістр кафедри економічної кібернетики;
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

Мета – розглянути основні аспекти економічної безпеки підприємства з наукової точки зору, а також проаналізувати методи забезпечення економічної безпеки підприємств.
Виклад основного матеріалу. Спочатку поняття економічної безпеки розглядалося як забезпечення умов збереження комерційної таємниці та інших секретів підприємства. Дещо пізніше взяв гору інший підхід до трактування поняття економічної безпеки підприємства. Різкий спад виробництва в цілому по країні, а головне - зміна економічних функцій держави, яке вже не було основним інвестором і споживачем продукції, змусили подивитися набагато ширше на проблему економічної безпеки підприємств. Згідно з цим поглядом економічна безпека підприємства обумовлена впливом зовнішнього середовища, яка в ринковій економіці весь час змінюється, ніколи не залишається стабільною, постійної або незмінною. Саме з позицій впливу зовнішнього середовища, захисту підприємств від її негативного впливу і розглядається зміст категорії економічної безпеки підприємства, в тому числі і в нечисленних поки публікаціях вітчизняних вчених-економістів. У сучасній економічній науці універсальним визначенням економічної безпеки підприємства є наступне.
Економічна безпека підприємства - це стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання загроз і забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час і в майбутньому.
Головною метою економічної безпеки підприємства є забезпечення його стійкого і максимально ефективного функціонування в даний час і забезпечення високого потенціалу розвитку і зросту підприємства в майбутньому. Найбільш ефективне використання корпоративних ресурсів машинобудівного підприємства, необхідне для виконання цілей даного бізнесу, досягається шляхом запобігання погроз негативних впливів на економічну безпеку підприємства і досягнення наступних основних функціональних цілей економічної безпеки машинобудівного підприємства:
- забезпечення високої фінансової ефективності роботи машинобудівного підприємства, його фінансовій стійкості і незалежності;
- забезпечення технологічної незалежності підприємства і досягнення високої конкурентоспроможності його технологічного потенціалу;
- висока ефективність менеджменту підприємства, оптимальність і ефективність його організаційної структури;
- високий рівень кваліфікації персоналу підприємства і його інтелектуального потенціалу, ефективність корпоративних науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт;
- високий рівень екологічності роботи підприємства, мінімізація руйнівного впливу результатів виробничої діяльності на стан навколишнього середовища;
Концепція безпеки підприємства висловлює систему поглядів на проблему безпеки підприємства на різних етапах і рівнях виробничої діяльності, а також основні принципи, напрями і етапи реалізації заходів безпеки. Зарубіжний і вітчизняний досвід забезпечення безпеки свідчить, що для боротьби з усією сукупністю злочинних та протиправних дій необхідна струнка і цілеспрямована організація процесу протидії. Причому в організації цього процесу повинні брати участь професійні фахівці, адміністрація фірми, співробітники і користувачі, що і визначає підвищену значимість організаційної сторони питання.
Накопичений досвід показує, що забезпечення безпеки може бути одноразовим актом. Це безперервний процес, що полягає в обґрунтуванні і реалізації найбільш раціональних форм, методів, способів і шляхів створення, вдосконалення, розвитку системи безпеки, безперервному управлінні нею, контролі, виявленні її вузьких місць і потенційних загроз фірмі.
Безпека може бути забезпечена лише при комплексному використанні всього арсеналу засобів захисту та протидії у всіх структурних елементах виробничої системи і на всіх етапах технологічного циклу.
Економічна безпека не буде забезпечена без належної підготовки персоналу підприємства і користувачів, дотримання ними всіх встановлених правил, спрямованих на забезпечення безпеки.
Для максимального забезпечення економічної безпеки підприємства необхідно:
- виявлення нестиковок і протиріч у законодавстві з метою мінімізації податків і зборів;
- вироблення рекомендацій щодо досягнення компромісних рішень щодо усунення перешкод для розвитку бізнесу;
- встановлення зв'язків з організованою злочинністю, корумпованими чиновниками;
- вироблення механізмів і прийняття заходів проти кримінальних угруповань з можливим залученням силових структур.
Висновки. Проблема забезпечення економічної безпеки підприємств потребує вирішення, що стосується абсолютно всіх підприємств і організацій, що ведуть свою діяльність в ринкових умовах. Забезпечувати економічну безпеку необхідно від зовнішніх і внутрішніх впливів, що порушують нормальне функціонування господарської діяльності.

Список використаних джерел
1. Гапоненко В.Ф., Беспалько АЛ., Власков А.С. Економічна безпека підприємств. Підходи і принципи. - М.: Видавництво «Ось-89», 2007р.
2. Грунин О., Грунин С. Економічна безпека організації-СПб.: Пітер, 2002р.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі