М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Донизу

М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Empty М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Створювати по Admin на тему Пн Лист 14, 2016 3:09 pm

М. Г. Безпарточний, к. е. н., доцент
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Для формування цінової політики залежно від стану ринкового оточення підприємств торгівлі можуть використовувати різні поєднання наступних основних форм його стратегічної поведінки:
зниження відпускних цін до мінімально допустимого значення з урахуванням точки беззбитковості та отримання прибутку шляхом збільшення обсягів товарообігу за рахунок залучення додаткової кількості покупців;
отримання необхідного обсягу прибутку за рахунок підтримки максимально допустимих цін на різні групи товарів без втрати їх конкурентоспроможності;
визначення оптимальних закупівельних цін на товари з урахуванням їх якості з метою охоплення різних сегментів споживчого ринку, купівельної спроможності покупців, що дозволяє збільшити обсяг товарообігу та отримати додатковий прибуток;
визначення такої маржі безпеки, яка дозволяє забезпечити стійкий економічний стан у поточному періоді.
Відношення закупівельної ціни (ціни виробника чи посередника) та якості товару дозволяють сегментувати споживчий ринок за купівельною спроможністю споживачів. Саме з ціною пов’язано питання економічно оптимальної якості чи раціональної якості з точки зору реалізації товару на певному сегменті споживчого ринку. Підприємство торгівлі, купуючи у виробника чи посередника товар має враховувати наскільки закупівельна ціна товару відповідає тому набору споживчих властивостей, якими він володіє. З економічної точки зору для інтегральної оцінки якості доцільно розглядати співвідношення витрат Вт на виробництво товару і на забезпечення його якості Qт чи ціну K одиниці якості товару, яка визначається за наступною формулою:

К = . (1)
Тоді закупівельна оптимальна ціна одиниці якості Kз товару, з економічної точки зору, визначається наступним чином:
Kз = → min, (2)

де: Qт max і Вт max – відповідно компромісні значення максимально можливої якості товару і відповідна йому максимально допустима закупівельна ціна, які визначаються шляхом вирішення багатокритеріальної задачі оптимізації за Парето [1, с. 128].
В якості параметрів багатокритеріальної задачі оптимізації приймається:
якість використовуваного виробником сировини для виготовлення товару S1 і його вартість S2;
кваліфікація персоналу S3 та їх заробітна плата S4.
Рішення поставленої багатокритеріальної задачі оптимізації складається з наступних основних етапів:
на основі експертних даних чи даних, отриманих шляхом опитування споживачів, формуються критерії оптимізації ціни та якості товару у вигляді лінійної регресійної моделі:

Вт = а0 + а1S1 + а2S2 + а3S3 + а4S4, (3)

Qт = b0 + b1S1 + b2S2 + b3S3 + b4S4; (4)

виходячи з потенційних можливостей виробника, фактично обмежуються наявні у нього ресурси Si ≤ S , i = 1…n, будується межа допустимих значень параметрів оптимізації;
на основі граничних значень оптимізуючих параметрів формується межа допустимих значень критеріїв Вт і Qт (будується графічно).
За локальним максимумом критерію Вт (точка а) та критерію Qт (точка b) обирається безліч точок а і b, які відображаються на межі допустимих значень параметрів оптимізації і таким чином визначається безліч Парето, що містить компромісне рішення задачі оптимізації ціни та якості товару.
Визначаючи коефіцієнти важливості d1 і d2 [1, с. 130], відповідно, для критеріїв Вт і Qт багатокритеріальна задача зводиться до однокритеріального завдання з показником ефективності, що має наступний вигляд:

W = d1 х Вт + d2 х Qт. (5)

Вирішується завдання з оптимізації критерію W з обмеженнями, які визначаються безліччю Парето у межах допустимих значень параметрів оптимізації і таким чином обчислюються параметри Вт і Qт, що представляють компромісне рішення вихідної багатокритеріальної задачі.
Для розрахунку відпускної ціни за допомогою даного підходу ми скористалися програмним продуктом Excel, його пакетним додатком «Аналіз даних» та функцією «Регресія». Вихідні дані для розрахунку отримано з використанням анкетних опитувань споживачів підприємств торгівлі ТОВ «Маріоніка». Для оцінки обрали товарів – молоко 3,2 % жирності, 1 л.
За результатами розрахунки отримали наступні регресійні моделі:

Вт = 19,111+ 0,870хS1 – 1,283хS2 – 0,005хS3 + 0,004хS4, (6)

Qт = 11,00973 + 0,3943хS1 + 0,2631хS2 + 0,0002хS3 – 0,0012S4. (7)

Використовуючи принцип Парето, споживачі більшу перевагу віддали якості досліджуваного товару, відповідно за формуло 5 коефіцієнт важливості d1 буде становити 0,8, а d2 – 0,2. Тоді, допустиме значення відпускної ціни на молоко 3,2 % жирності, 1 л. становитиме 12,63 грн. (0,8 х 11,0 + 0,2 х 19,1).
Таким чином, при формуванні цінової політики підприємств торгівлі доцільним є використання відповідного інформаційного забезпечення та методів оптимізації, що дозволяє визначити мінімальні та максимальні відпускні ціни на товар, враховуючи беззбитковість господарювання та отримання необхідного обсягу прибутку. При формуванні оптимальних відпускних цін підприємств торгівлі застосовано принципи оптимізації та Парето, інструментарій побудови однокритеріальних та багатокритеріальних задач.

Список використаних джерел
1. Pardalos P. Pareto Optimality, Game Theory and Equilibria / P. Pardalos, A. Migdalas, L. Pitsoulis, 2nd Edition. – Springer: Worcester Polytechnic Institute, 2008. – 290 p.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Empty Re: М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Створювати по serova1292 на тему Вт Лист 15, 2016 10:01 am

Чи можна розрахувати відпускну ціну без допомоги програми Excel?

serova1292

Кількість повідомлень : 1
Дата реєстрації : 15.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Empty Re: М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Створювати по MB2016 на тему Ср Лист 16, 2016 10:16 am

serova1292 пише:Чи можна розрахувати відпускну ціну без допомоги програми Excel?

Так, можна, але це потребує більше часу для здійснення розрахунків.

MB2016

Кількість повідомлень : 5
Дата реєстрації : 16.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Empty Re: М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Створювати по brailk6313 на тему Ср Лист 16, 2016 11:39 am

З яких етапів складається рішення поставленої багатокритеріальної задачі оптимізації?

brailk6313

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 16.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Empty Re: М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Створювати по vasulc9412 на тему Ср Лист 16, 2016 11:55 am

Що являє собою формування цінової політики підприємства ?

vasulc9412

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 16.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Empty Re: М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Створювати по MB2016 на тему Ср Лист 16, 2016 7:52 pm

brailk6313 пише:З яких етапів складається рішення поставленої багатокритеріальної задачі оптимізації?

почитайте у тексті

Рішення поставленої багатокритеріальної задачі оптимізації складається з наступних основних етапів:
на основі експертних даних чи даних, отриманих шляхом опитування споживачів, формуються критерії оптимізації ціни та якості товару у вигляді лінійної регресійної моделі:

Вт = а0 + а1S1 + а2S2 + а3S3 + а4S4, (3)

Qт = b0 + b1S1 + b2S2 + b3S3 + b4S4; (4)

виходячи з потенційних можливостей виробника, фактично обмежуються наявні у нього ресурси Si ≤ S , i = 1…n, будується межа допустимих значень параметрів оптимізації;
на основі граничних значень оптимізуючих параметрів формується межа допустимих значень критеріїв Вт і Qт (будується графічно).
За локальним максимумом критерію Вт (точка а) та критерію Qт (точка b) обирається безліч точок а і b, які відображаються на межі допустимих значень параметрів оптимізації і таким чином визначається безліч Парето, що містить компромісне рішення задачі оптимізації ціни та якості товару.
Визначаючи коефіцієнти важливості d1 і d2 [1, с. 130], відповідно, для критеріїв Вт і Qт багатокритеріальна задача зводиться до однокритеріального завдання з показником ефективності, що має наступний вигляд:

W = d1 х Вт + d2 х Qт. (5)

Вирішується завдання з оптимізації критерію W з обмеженнями, які визначаються безліччю Парето у межах допустимих значень параметрів оптимізації і таким чином обчислюються параметри Вт і Qт, що представляють компромісне рішення вихідної багатокритеріальної задачі.

MB2016

Кількість повідомлень : 5
Дата реєстрації : 16.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Empty Re: М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Створювати по MB2016 на тему Ср Лист 16, 2016 7:57 pm

vasulc9412 пише: Що являє собою формування цінової політики підприємства ?

це процес визначення оптимальних відпускних цін підприємства відповідно до його товарного асортименту та витрат (виробництва чи обігу), беззбитковості, норми рентабельності (націнки), кон*юнктури ринку, платоспроможного попиту споживачів, врахування чинників внутрішнього і зовнішнього оточення тощо.

MB2016

Кількість повідомлень : 5
Дата реєстрації : 16.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ Empty Re: М. Г. Безпарточний ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі