О.Г. Мельник, М.Є. Адамів МІЖНАРОДНІ АКЦЕНТИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Донизу

О.Г. Мельник, М.Є. Адамів  МІЖНАРОДНІ АКЦЕНТИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР Empty О.Г. Мельник, М.Є. Адамів МІЖНАРОДНІ АКЦЕНТИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 12:45 pm

О.Г. Мельник, д.е.н., професор
М.Є. Адамів, к.е.н.
Національний університет «Львівська політехніка»

МІЖНАРОДНІ АКЦЕНТИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Європейська інтеграція України, що на сучасному етапі активно пропагується в усіх сферах суспільства, повинна прокладатись не лише виключно власними зусиллями на підставі національних переконань, але й з урахуванням та перейманням визнаного міжнародного досвіду. В умовах євроінтеграційних перетворень однією із ключових перспективних можливостей для розвитку вітчизняної економіки є залучення іноземних інвестицій як потужного рушія прогресивних зрушень та трансформацій. Вже не новиною є той факт, що європейський ринок представлений потужними бізнес-структурами різних розмірів, котрі прагнуть надалі активно розвивати свою діяльність, в тому числі й за допомогою пошуку та вкладання ресурсів у привабливі об’єкти інвестування. При цьому настрої іноземних інвесторів не є стабільними, а динамічно змінюються відповідно до актуальних пріоритетів та тенденцій розвитку міжнародної економіки. З огляду на усе вищевикладене важливим завданням сьогодення є дослідження ключових міжнародних та зокрема європейських акцентів діагностування інвестиційної привабливості бізнес-структур з метою гармонізації вітчизняних діагностичних методик у цій сфері та виявлення пріоритетних векторів розвитку національного інвестиційного клімату.
У міжнародному просторі дослідженням та визначенням пріоритетного інформаційного та методичного забезпечення діагностики інвестиційної привабливості підприємницьких структур займаються міжнародні аудиторсько-консалтингові компанії, котрі проводять спеціалізовані опитування інвесторів, керівників, представників органів влади тощо. Так, до найбільш відомих організацій такого профілю належить британська компанія Ernst  Young (EY), яка спеціалізується не лише на визначенні інвестиційної привабливості країн та регіонів світу, але й дослідженні перспективних тенденцій у сфері іноземного інвестування. Згідно із результатами спеціалізованого дослідження компанії EY «Перспективні правила інвестора» у 2015 р. 1, що ґрунтувалось на опитуванні більш, ніж 200 інституційних інвесторів з усього світу, актуальною тенденцією у сфері діагностики інвестиційної привабливості бізнес-організацій європейськими інвесторами є розширення діагностичних напрямів до нефінансової сфери функціонування об’єкта інвестування, що пріоритетно охоплює екологічну, соціальну та державну складові. Зокрема, за даними 2015 р. 61,5 % респондентів (на противагу 2014 р. – 33,7 %) враховували нефінансові дані суб’єктів господарювання різних галузей економіки при діагностуванні їхньої інвестиційної привабливості. Підсумовуючи результати зазначеного дослідження компанії EY, можна зробити такі висновки стосовно сучасного європейського досвіду та перспективних тенденцій розвитку діагностики інвестиційної привабливості підприємств 1: європейські інвестори надають перевагу нефінансовій інформації, яка надходить безпосередньо від фахівців об’єкта інвестування, а не від третіх осіб; нефінасові дані повинні стосуватись ключових факторів ефективності підприємства, які можна виміряти, а саме управління, витрат та ризиків діяльності; база нефінансових даних повинна відображати ключові показники ефективності та відповідні їм стандартизовані галузеві критерії для порівняння бізнес-структур однієї галузі; нефінансова інформаційна база повинна чітко репрезентувати взаємозв’язок з нефінансовими ризиками та очікуваною ефективністю діяльності підприємства; нефінансові дані мають бути затверджені вищим керівництвом суб’єкта господарювання.
Згідно із результатами досліджень 2 міжнародної мережі консалтингово-аудиторських організацій PricewaterhouseCoopers (PwC), котра входить у велику четвірку аудиторських компаній, пріоритетними інформаційними даними для діагностики інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання є фінансова інформація, інформація про стратегію підприємства та розподіл ресурсів, ризики діяльності та можливості розвитку, державну політику, кадрові ресурси, екологічна, соціальна інформація.
Відповідно до результатів дослідження 3 міжнародної групи інвесторів Principles for Responsible Investments (PRI) (2013 р.) інвестори при ухваленні інвестиційних рішень використовують розгорнуту інформаційну базу, яка стосується не лише фінансового стану бізнес-структури, але комплексно охоплює дані: економічного аналізу (дає змогу врахувати тенденції та чинники, які можуть вплинути на економічні перспективи та зокрема процеси створення нової вартості та формування капіталу); галузевого аналізу (забезпечує можливість врахування рушійних факторів конкурентоспроможності та потенціалу для стійкого створення вартості в галузі); про стратегію компанії (дає змогу зрозуміти якість менеджменту і корпоративної стратегії, а також оцінити здатність бізнес-структури відповідати на нові виклики та тенденції); діагностики (забезпечує можливість коригувати діагностичні методики, в тому числі щодо руху грошових коштів та середньорічної вартості капіталу, для відображення рівня ефективності у сфері матеріальної стабільності компанії).
Таким чином, з урахуванням усього вищевикладеного запропоновано гармонізувати вітчизняні діагностичні надбання та сформувати уніфіковану методику діагностики інвестиційної привабливості підприємств, що передбачатиме комплексне оцінювання за її пріоритетними складовими, а саме фінансово-економічною, соціальною, логістичною, технологічно-майновою, адміністративно-правовою, партнерською, іміджево-брендовою, товарною привабливістю. При цьому така методика повинна ґрунтуватись на оцінюванні різноманітних репрезентативних (абсолютних, відносних, комплексних) індикаторів в межах кожної вищевиокремленої привабливості підприємства з метою визначення узагальненого інтегрального рівня інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання.

Список використаних джерел

1. Tomorrow’s Investment Rules 2.0. Ernst  Young, 2015 Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-tomorrows-investment-rules-2/$FILE/EY-tomorrows-investment-rules-2.0.pdf.
2. Corporate performance: What do investors want to know? Powerful stories through integrated reporting. PricewaterhouseCoopers, 2014 Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/corporate-reporting/publications/investor-view/assets/pwc-investors-survey-powerful-stories-through-integrated-reporting.pdf.
3. Integrated Analysis: How investors are addressing environmental, social and governance factors in fundamental equity valuation. Principles for Responsible Investments, 2013 Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.unpri.org/download_report/3950.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі