В.В. Македон СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ КОМПАНІЙ

Донизу

В.В. Македон  СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ КОМПАНІЙ Empty В.В. Македон СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ КОМПАНІЙ

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 12:47 pm

В.В. Македон В.В., к.е.н., докторант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ КОМПАНІЙ

Засадничі принципи розвитку корпоративного сектора в 80-і рр. XX ст. – економія, компактність, гнучкість і маневреність, а з другої половини 90-х років минулого століття змінилися орієнтованістю на експансію і зростання. Компанії безперервно знаходять додаткові джерела підвищення ефективності функціонування і розширення масштабів своєї діяльності, у зв’язку з чим затвердилися варіанти зростання, що принципово розрізняються по концепції їх поведінки: власне розвитку і за рахунок цього – нарощування власних майнових комплексів і розширення зон впливу; встановлення контролю над зовнішньою структурою, що дозволяє забезпечувати кількісне і якісне зростання. Внутрішній потенціал зростання реалізується через збільшення прибутковості наявних активів, зростання інновацій і операційної ефективності, зовнішній - за рахунок процесів злиття і поглинань. При цьому в першому варіанті, як правило, не відбувається змін форм власності і форми виробництва, а також зміни власників, тоді як в другому – ці зміни часто є неминучими [2].
Внутрішнє зростання, головною характеристикою якого є реінвестування доходів попередніх періодів, найбільш характерний для початкових етапів розвитку компанії. Перевагою внутрішнього розвитку є нижчій рівень ризику, ніж при зовнішньому розвитку. В той же час розвиток компанії прискорюється за допомогою зовнішнього зростання, ніж при використанні внутрішніх механізмів, коли зростання компанії відбувається поступово.
Зовнішні механізми зростання – встановлення контролю над зовнішньою структурою за рахунок процесів злиттів і поглинань (М&А). Під контролем над іншими компаніями мається  на увазі можливість визначати стратегію розвитку компаній і розпоряджатися фінансовими і товарними потоками. Зацікавленість учасників ринку в можливості контролювати інші компанії породжує наявність ринку контролю над компаніями (ринок корпоративного контролю). Економічна функція будь-якого ринку полягає в найбільш ефективному розподілі наявних обмежених ресурсів. Ринок корпоративного контролю служить найбільш ефективному розподілу активів у вигляді діючого бізнесу до найбільш ефективних власників. Товаром на цьому ринку виступають права контролю над тими або іншими компаніями. Вираженням цих прав контролю над компанією є права власності на акції/частки компанії. У межах операцій злиттів і поглинань права контролю над компанією-метою, обертаються або на фондовому ринку, або ринку угод, залежно від публічності тієї або іншої компанії. На міжнародному ринку злиттів і поглинань більшість інтеграційних процесів відбуваються за допомогою саме ринку публічних корпоративних угод [1]. Злиття і поглинання дозволяють компаніям вирішувати багато стратегічних завдань, будь то отримання ефектів масштабу, розширення географії діяльності, посилення ринкових позицій або фінансової потужності, перехід в нові, перспективніші галузі, доступ до передових технологій. При правильному підході злиття і поглинання виявляються невід’ємним компонентом стратегії зростання: як показують результати досліджень консалтингової компанії «McKinsey», довгострокове зростання багатьох великих корпорацій більш ніж на третину відбувається саме за рахунок процесів злиттів і поглинань [3].
Зарубіжна економічна література трактує злиття як об’єднання компаній, з приблизно однаковими економічними параметрами. Іншими словами, передбачається, що в угоді обидві сторони виступають на абсолютно рівних началах і відбувається не придбання, а дійсне злиття двох рівних бізнесів.
Деякі автори під терміном «злиття» мають на увазі увесь спектр угод по злиттям і поглинанням: дружнє поглинання, недружнє або вороже поглинання, купівля усіх або основних активів компаніх-мети (без об’єднання, тобто від компанії-мети в цьому випадку залишається лише «оболонка» і грошові кошти від продажу активів). В той же час існує і протилежна точка зору, коли усі інтеграційні процеси об’єднуються під терміном «поглинання». В якості синонімів «поглинання» в економічній літературі часто використовуються більш широкі категорії: в економічному контексті – «придбання».
Аналіз праць вчених і практикуючих фахівців з проблем формоутворення корпоративного сектора показує відсутність чіткої відмінності між поняттями «merger» і «acquisition». У усіх розглянутих роботах ці терміни використовуються разом. У середовищі інвестиційних банкірів, що спеціалізуються на фінансовому консультуванні учасників М&А угод, також не прийнято класифікувати угоди на злиття і поглинання. Будь-яку угоду прийнято називати угодою М&А незалежно від її сутності.
Таким чином, виявлена розбіжність у визначеннях понять «злиття» і «поглинання» обумовлене цілим рядом факторів. По-перше, немало відмінностей витікає як з національної ділової практики, так і з відмінностей між «академічною» і «правовою» трактуваннями, часто обумовленими особливостями національного законодавства. По-друге, об’єктивність таких розбіжностей пов’язана із запозиченням англо-американських термінів, що не мають однозначного тлумачення. Термін «mergeo» може означати як процес поглинання шляхом придбання акцій або основного капіталу, так і процес злиття, при якому з двох економічних одиниць створюється одна нова або відбувається приєднання однієї економічної одиниці до іншої з припиненням її діяльності. Термін «acquisition» інтерпретується і як придбання (акцій), і як поглинання (корпорації), і як отримання контролю (controlling interest) в іншій компанії, у тому числі шляхом купівлі її акцій.
Автор вважає за доцільне виходити із загальноприйнятих визначень такого роду інтеграційних процесів, використовуваних в економічній теорії і світовій практиці. Під злиттям ми маємо на увазі об’єднання господарюючих суб’єктів, в результаті якого утворюється єдина структура на основі двох або декількох колишніх структур, що повністю втрачають своє самостійне існування.


Список використаних джерел

1. Эванс Фрэнк Ч. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. Создание стоимости в частных компаниях / Фрэнк Ч. Эванс, Дэвид М. Бишоп. – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 336 с.
2. DePamphilis D. Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities: An Integrated Approach to Process, Tools, Cases, and Solutions / D. DePamphilis. – N.Y.: Academic Press, 2009. – 800 p.
3. Green Milford B. Mergers and Aquisitions: Geographical and Spatial Persspectives / Milford B. Green. – Taylor & Francis Group, 2011. – 234 p.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі