Н.В. Кузьменко РОЗВИТОК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Донизу

Н.В. Кузьменко РОЗВИТОК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Empty Н.В. Кузьменко РОЗВИТОК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 12:55 pm

Н.В. Кузьменко, генеральний директор
Регіональний фонд підтримки підприємництва по Полтавській області,аспірант заочної форми навчання кафедри економіки Полтавської державної аграрної академії


РОЗВИТОК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Україна – це країна, що характеризується сприятливими природно-кліматичними умовами для розвитку сільськогосподарського виробництва [1-3]. Однак, окремі сільськогосподарські виробники в умовах обмеженості фінансових ресурсів та високої капіталоємності виробництва не конкурентні на ринку та мають низькі показники фінансової стійкості. В більшості європейських країн кооперація вирішує більшість проблем у сфері переробки сільськогосподарської продукції, її збуту, постачання матеріально-технічних засобів членам кооперативів, обслуговування та надання господарсько-виробничих послуг [1-3].
Актуальність розвитку сільськогосподарських кооперативів доведено  в працях багатьох науковців, серед яких І.М. Величко, А.М. Волик, В.А. Єфанов, Л.М. Климюк, О.О. Комліченко, Д.Г. Легеза, О.В. Макушок, О.М. Могильний, В.С. Муковіз, Н.Ф. Павленчик , Л.М. Чорнобай.
В умовах розвитку національної економіки України розвиток багатофункціональних сільськогосподарських кооперативів дозволяють вирішити ряд проблем. Розглянемо на конкретному прикладі. Розглянемо економічні характеристики багатофункціонального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, що пропонується створити в Полтавській області, м Хорол та назвати «Агроторговий дім – Полтавський фермер».
Метою створення багатофункціонального  сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Агроторговий дім- Полтавський фермер» є створення на базі кооперативу переробного цеху по виробництву та фасуванню круп та подальшою її реалізаціє під маркою «Полтавський фермер». Загальна вартість проекту пропонованого проекту складає 245000 грн. Сума фінансована за рахунок внесків  учасників Кооператив  в рівних частинах. В сумі 95 000 грн  за рахунок проекту 150 000грн.
Багатофункціональний сільськогосподарських кооператив створюється з метою організації роботи цеху по виробництву та фасуванню круп та подальшою її реалізації. Учасниками кооперативу стануть 10 сільськогосподарських суб’єктів підприємницької діяльності Полтавської області (табл.1).
Таблиця 1
Учасники багатофункціонального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Агроторговий дім – Полтавський фермер»

Н.В. Кузьменко РОЗВИТОК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА D61ef915c46e

Відповідно до плану доходів і витрат підприємство працюватиме на рівні беззбитковості. Загальний обсяг чистого прибутку за перший рік складає 82955 грн. Передбачається, що за перші 18 місяців роботи підприємства вкладені кошти будуть повністю повернуті. За наступні півтора року буде отримано прибуток в розмірі 229726 грн., що в розрахунку на одного учасника товариства складає 57731 грн. (3191 грн. на місяць).
Зведені показники фінансового стану розраховані в таблиці 17. Прогнозний рівень рентабельності виробництва продукції підвищується з 32,2% за перший рік роботи підприємства до 45,9% за третій рік. Рентабельність реалізації зростає відповідно з 21,9 до 28,3%. Рентабельність капіталу за три роки складає 265,1%.
Реалізація даного проекту дасть можливість впровадити механізм «виробництво-переробка-збут» у рамках об’єднання товаровиробників та дозволить отримати результати виробництва сільськогосподарської продукції реальним виробником, а не посередницькими структурами. Ще одним практичним результатом створення цеху по спільній переробці сільськогосподарської продукції при формуванні багатофункціонального обслуговуючого кооперативу – є можливість товаровиробників розробляти власну стратегію діяльності (а не її тактику, що спрямована на «миттєве» отримання результату), що враховуватиму довгострокові потреби ринку та мінливість ринкового середовища. В такому випадку стає можливим створення конкурентного товаровиробника, що сприятиме розвитку місцевої інфраструктури та збільшенню кількості робочих місць.
Список використаних джерел
1. Величко І.М. Розвиток кооперативних форм господарювання в аграрній сфері економіки: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2006. – 20 с.
2. Волик А.М. Розвиток сільськогосподарської кооперації в країнах Західної Європи (результати та можливості застосування в агропромисловому виробництві України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Ін-т аграр. економіки УААН. – Київ, 2000. – 21 с.
3. Григор'єв С.М. Ефективність використання ресурсного потенціалу особистих селянських господарств в регіоні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі