О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ

Донизу

О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ Empty О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 1:01 pm

О. В. Криштопа, магістр кафедри економічної кібернетики;
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ

Мета – аналіз та розробка методу підтримки прийняття управлінських рішень в інноваційній діяльності щодо попередньої оцінки варіантів нововведення для впровадження у виробництво на промисловому підприємстві з використанням теорії очікуваної корисності.
Виклад основного матеріалу. Методи теорії корисності посідають проміжне місце між методами прийняття рішень в умовах визначеності й методами, спрямованими на вибір альтернатив в умовах невизначеності. Для застосування методів теорії корисності необхідно встановити кількісну залежність між чинниками, які впливають на результати, та самим результатом, а також мати експертну інформацію для побудови функції корисності. Ці умови виконуються не завжди, що накладає обмеження на застосування методів теорії корисності. До того ж процедура побудови функції корисності трудомістка й складно формалізується.
Побудова функції корисності здійснюється аналітиком – фахівцем з теорій прийняття рішень – на основі знань особи, що приймає рішення (ОПР), і експертів – кваліфікованих фахівців.
Задача вибору найкращого рішення відповідно до аксіоматики теорії корисності може бути представлена в такий спосіб:

О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ 431a1b6d8b5b
управлінське рішення інноваційний корисність
де u(K) – багатомірна функція корисності;
K – точка у критеріальному просторі;
f(K/A) – функція щільності умовного від альтернативи А розподілу критеріальних оцінок.
Основною й найбільш трудомісткою процедурою теорії корисності є побудова функцій корисності, яка надає можливість оцінити будь-яку кількість альтернатив.
Першим етапом рішення завдання є перевірка аксіом теорії корисності в умовах невизначеності. Справедливість аксіом у задачі прийняття рішення дозволяє використати апарат теорії корисності.
Так, наприклад, на рис. 1 наведені точки рівноцінності, що спостерігаються ОПР для критеріїв r_1 (вартість нового виробництва) і r_2 (відповідність існуючому технологічному забезпеченню, й частка необхідної його модернізації).

О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ 65deb842cf22
Рис. 1. Визначення точок рівноцінності для двох критеріїв у критеріальному просторі

Точка А еквівалентна (байдужа) точці В, тому їхні цінності для ОПР - рівні.
На наступному етапі рішення будуємо графік одномірних функцій корисності для часткових критеріїв ефективності, використовуючи метод детермінованих еквівалентних моделей (рис. 2).

О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ 28dfb1ef44ba
Рис. 2. Одномірна функція цінності для критерію y_1

Отже, багатомірна функція цінності може бути представлена у виді:
О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ 38e5b875218a
Висновки. Теорію корисності доцільно використовувати при вирішенні завдань прийняття рішень в інноваційній діяльності промислового підприємства, які характеризуються як багатокритеріальні, статичні, не детерміновані

Список використаних джерел
1. Борисов А. Н. Принятие решений на основе нечетких моделей / А. Н. Борисов, О.А. Крумберг, И.П. Федоров – Рига : Зинатне, 1990. – 184 с.
2. Гунин В. Н. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7 / В. Н. Гунин, В. П. Баранчеев, В. А. Устинов, С. Ю. Ляпина – М. : ИНФРА-М, 1999. – 328 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ Empty Re: О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ

Створювати по VikaClushko на тему Ср Лист 16, 2016 1:28 pm

Що таке Теорія корисності?

VikaClushko

Кількість повідомлень : 1
Дата реєстрації : 16.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ Empty Re: О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ

Створювати по Alex1020 на тему Ср Лист 16, 2016 1:35 pm

VikaClushko пише:Що таке Теорія корисності?
Теорія корисності — це складова частина економічної теорії, яка прагне пояснити економічну поведінку раціонального індивіда через використання понять «корисність» та «максимізація корисності».

Alex1020

Кількість повідомлень : 1
Дата реєстрації : 16.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ Empty Re: О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ

Створювати по TEXHO на тему Пт Лист 18, 2016 10:33 am

у багатьох видах може бути представлена багатовимірна функція?

TEXHO

Кількість повідомлень : 1
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ Empty Re: О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ

Створювати по Oldrakk на тему Пт Лист 18, 2016 11:52 am

У Вас по тексту:
" ...Першим етапом рішення завдання є перевірка аксіом теорії корисності в умовах невизначеності. ..."
Наведіть, будь-ласка, формулювання аксіоми, яку Ви перевіряєте?

Oldrakk

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ Empty Re: О. В. КриштопаФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі