В. В. Іванова РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Донизу

В. В. Іванова РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  Empty В. В. Іванова РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 1:05 pm

В. В. Іванова, д.е.н., професор
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Глобалізація та становлення інформаційного суспільства – дві сторони процесу розвитку світової економіки. В даний час країни, що перейшли на етап розвитку постіндустріальної економіки отримують значні переваги від широкого застосування сучасних  інформаційних технологій. Вони забезпечують як виробничі, так і обслуговуючі його процеси (ресурсне забезпечення, збут, облік) на підприємствах всіх галузей економіки, в різних підприємницьких структурах, незалежно від величини та організаційно-правової форми господарювання. Саме в цих умовах впровадження на  підприємствах інформаційно-комунікаційних технологій набуває особливої актуальності.
Інформатизація  бізнес-процесів фактично обумовлює особливий вид діяльності – інформаційну діяльність. Вона, як і будь-яка інша, потребує розробки  відповідної стратегії, чому на  підприємствах уваги майже не приділяється.
Стратегія визначає послідовність та логіку дій при пошуку відповідних технологій для забезпечення всіх процесів на підприємстві, спрямованих на задоволення потреб споживачів та забезпечення прибутків господарюючим суб’єктам. Управлінська система кожного з них має бути переосмислена з урахуванням нових умов господарювання, спрямована на забезпечення конкурентних переваг підприємствам.
Стратегія – це комплекс дій для досягнення певних цілей та виконання  завдань, що спрямована на довготривалу перспективу. Стратегічне управління підприємством передбачає перш за все визначення загальної стратегії його діяльності, що спрямована на забезпечення конкурентних переваг з метою підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому. Для її ефективного здійснення доцільно розробляти інформаційну стратегію, реалізація якої сприяла б досягненню загальних стратегічних цілей підприємств, реалізації поставлених завдань, формуванню конкурентних переваг з метою укріплення позицій підприємств на внутрішньому та міжнародному ринках.
В рамках такої стратегії ставляться завдання щодо впровадження інформаційних технологій, визначення та організації відповідної інфраструктури підприємства, функціонування інформаційних систем, діяльності спеціальних підрозділів. Без чіткого визначення цілей, завдань та плану їх реалізації інформатизація діяльності підприємства стає неефективною. Вона зводиться фактично до придбання технічних засобів (комп’ютерної техніки та периферійних пристроїв) при відсутності чіткого плану їх використання. В іншому випадку фінансування впровадження інформаційних технологій відбувається за залишковим принципом. Найбільш актуальною проблемою в даний час є організація та обробка інформаційних потоків.
Інформаційна стратегія має сприяти здійсненню інноваційної діяльності через координацію її з інноваційною стратегією та бути спрямована на підвищення ефективності використання ресурсів підприємства завдяки розробці та впровадженню інновацій, чіткій організації процесу формування та використання знань на підприємстві.
Інформаційна діяльність стосується всіх підрозділів підприємства, всіх процесів, що відбуваються підчас його функціонування. Це обумовлює необхідність залучення висококваліфікованих та ініціативних працівників, створення системи підвищення кваліфікації персоналу, врахування даного аспекту в системі мотивації персоналу.
Основною метою інформаційної стратегії підприємства є інформаційне забезпечення прийняття рішень, вдосконалення організаційної структури та управління, підвищення ефективності використання ресурсів, а відповідно забезпечення конкурентних переваг та конкурентоспроможності як продукції, так і підприємства в цілому. Основні аспекти реалізації інформаційної стратегії повинні знайти своє відображення в стратегічному плані підприємства. Потребує подальшого дослідження оцінка ефективності використання аутсорсінгових послуг на підприємствах, визначення їх оптимальної частки в інформаційно-інноваційній діяльності підприємства.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

В. В. Іванова РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  Empty Re: В. В. Іванова РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Створювати по donche6213 на тему Пт Лист 18, 2016 10:30 am

Що визначає стратегія?

donche6213

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

В. В. Іванова РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  Empty Re: В. В. Іванова РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Створювати по yaroslav2089 на тему Пт Лист 18, 2016 10:38 am

Яка основна мета інформаційної стратегії (більш стисло)?:evil

yaroslav2089

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

В. В. Іванова РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  Empty Re: В. В. Іванова РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Створювати по vivtojarko2 на тему Пт Лист 18, 2016 10:46 am

Чи можливий розвиток підприємства без інформаційної стратегії?

vivtojarko2

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

В. В. Іванова РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  Empty Re: В. В. Іванова РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі