С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Донизу

С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ Empty С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Створювати по Admin на тему Вт Лист 15, 2016 1:08 pm

С. В. Іванов, д.е.н., професор
ГС «Міжнародний центр досліджень соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації»
В. І. Перебийніс, д.е.н., професор
Полтавський університет економіки і торгівлі
Л. В. Олексенко, к.е.н., доцент
Полтавський університет економіки і торгівлі

РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Важливим чинником розвитку сільських територій є кооперативна система, що покликана забезпечити вагомий внесок у вирішення соціально-економічних проблем села.
У сільській місцевості України проживає 14 млн. громадян – близько третини населення держави. У сільському, лісовому та рибному господарстві працюють близько 17 % зайнятого населення країни, однак середньомісячна номінальна заробітна плата в цьому секторі національної економіки менша майже на 30% від середнього значення по державі.
Сільські території є не лише місцем проживання, але й виробничим базисом аграрної сфери економіки, серед яких чільне місце належить дрібним товаровиробникам. Зокрема, у світі 88 % з 570 млн. ферм є сімейними, на які припадає 56 % виробленої сільськогосподарської продукції. Сімейні фермерські господарства обробляють значну кількість сільськогосподарських угідь: 85 % – в Азії, 83 % – в Північній і Центральній Америці, 68 % – в Європі, 62 % – в Африці.
Важливим ресурсом розвитку українського села завжди була взаємодопомога, кооперування зусиль. Термін «кооперація» походить з латині і означає співробітництво. Першими селянськими кооперативами в Україні були споживчі та кредитні товариства, які виникли в другій половині ХІХ ст.
В Україні, як і в світі найбільшого поширення набули такі типи кооперативів, як логістичні (постачальницькі, збутові), переробні, фінансово-кредитні, споживчі. Зокрема, в нашій країні діє понад 600 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що становить близько 2 % загальної кількості господарюючих суб’єктів в аграрному секторі економіки.
Генеральна асамблея ООН 18 червня 2002 року прийняла спеціальну резолюцію №56/114 «Кооперативи в процесі соціального розвитку», у якій рекомендувала урядам країн підтримувати розвиток кооперації як важливий фактор зростання добробуту, подолання зайнятості, забезпечення продуктивної зайнятості.
Метою навчального курсу «Розвиток кооперативної системи сільської місцевості» є забезпечення набуття слухачами системних знань, умінь і навичок з розвитку кооперативної системи на селі, формування й удосконалення діяльності суб’єктів обслуговуючої, споживчої та кредитної кооперації.
Зазначений навчальний курс складається з таких чотирьох модулів.
Модуль 1 «Теоретичні та правові основи аграрної кооперації»:
- тема 1.1. Місце кооперативного руху в контексті розвитку сільської місцевості. Кооперативні принципи і цінності;
- тема 1.2. Правові засади діяльності кооперативів в Україні.
Модуль 2 «Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація»:
- тема 2.1. Формування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
- тема 2.2. Сільськогосподарські логістичні (постачальницькі, збутові, транспортні, складські) кооперативи;
- тема 2.3. Сільськогосподарські машинно-технологічні кооперативи;
- тема 2.4. Багатофункціональні обслуговуючі кооперативи;
- тема 2.5. Стратегічне управління сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами;
- тема 2.6. Фінанси і облік в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах.
Модуль 3 «Споживча кооперація в сільській місцевості»:
- тема 3.1. Кооперація сільських споживачів;
- тема 3.2. Економічна та соціальна діяльність споживчих товариств та їх спілок на селі;
- тема 3.3. Управління споживчим кооперативом.
Модуль 4 «Сільська кредитна кооперація»:
- тема 4.1. Організаційно-економічні та правові засади створення і діяльності кредитних спілок;
- тема 4.2. Операційна діяльність кредитних спілок;
- тема 4.3. Облік та оподаткування в кредитних спілках.
Навчання закінчується проведенням круглого столу «Актуальні проблеми обслуговуючої, споживчої та кредитної кооперації на селі».
На вивчення навчального курсу відводиться 72 години аудиторних занять впродовж двох тижнів (по 36 годин в кожному).


Список використаних джерел

1. Заява ХХХІ конгресу Міжнародного кооперативного альянсу «Про кооперативну ідентичність» – Режим доступу: http://www.ukrcoop-journal.com.ua/2008-1/import.htm
2. Іванов С. В. Концепція соціальної держави як теоретична база розвитку сільських територій / С. В. Іванов, М. Є. Рогоза, В. І. Перебийніс // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – №1 (43). – С. 51-56.
3. Перебийніс В. І. Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій / В. І. Перебийніс, В. І. Гавриш, Ю. В. Перебийніс // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2014. – №1. – С. 79-84.
4. Перші Всеукраїнські громадські слухання «Становлення та розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні» // Економіка АПК. – 2010. – №12. – С. 159-160.
5. Про кооперацію: Закон України: за станом на 04.07.2013 р. / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2013. – 413 с.
6. Про кредитні спілки: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №15
7. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України за станом на 20.11.2012 р. / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 261 с.
8. Про споживчу кооперацію: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №30
8. Програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2013-2020 роки – Режим доступу: http://www.coop-union.org.ua/?page_id=1063

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ Empty Re: С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Створювати по Oldrakk на тему Пт Лист 18, 2016 12:08 pm

Для яких саме спеціальностей (напрямів підготовки) та курсів пропонується дана дисципліна?

Oldrakk

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ Empty Re: С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Створювати по perebyynis_v на тему Пт Лист 18, 2016 1:06 pm

Дякую за запитання! Зазначений курс розрахований на практиків - осіб, які зацікавлені у створенні кооперативних організацій.

perebyynis_v

Кількість повідомлень : 1
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ Empty Re: С. В. Іванов, В. І. Перебийніс, Л. В. Олексенко РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі