С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Донизу

С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Empty С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Створювати по Admin на тему Пн Лист 14, 2016 3:30 pm

С. В. Водоп’ян, магістр
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У наше сьогодення економіка перебуває у стані ринкової і потребує постійних змін, вдосконалень та нововведень задля збереження конкурентоспроможності та захоплення чи збереження частки на ринку. Тому впровадження інновацій є необхідними для підприємстві. В процесі впровадження інноваційної політики виникає необхідність в обранні певних специфічних засобів, способів та методів здійснення інновацій з максимальною ефективністю для підприємства.
Проблеми та значення інноваційних процесів у діяльності підприємства завжди привертали увагу дослідників. Значний внесок у науку в даній сфері зробили такі вітчизняні та закордонні вчені як Ілляшенко С., Єфремов О., Рогоза М., Вергал К. Денисенко М., Шматько В., Гойко А., Ландик В., Лепа М., Друкер П., Шумпер Й. та інші.
Серед вітчизняних науковців велику кількість досліджень проведено професором Ілляшенком С., який розглядає інноваційні процеси із різних аспектів, зокрема мотиваційного підходу використання інновацій та врахування управлінської складової в інноваційному розвитку підприємства.
Американський вчений П. Друкер визначає інновації як невід’ємну частину підприємницької діяльності і основою розвитку підприємництва.
Україна має великий потенціал і володіє значними ресурсними запасами, науковими та технічними можливостями, але відсутня ефективна система чіткого та ефективного управління наявними можливостями. На думку експертів в Україні, переймаючи досвід розвинених країн, доцільно використовувати інноваційні стратегії розвитку. Інновації та інноваційний розвиток передбачають творчість та креативність, створення нових ідей та розробок. Але існування однієї ідеї не достатньо для ефективного та конкурентного розвитку підприємства. У сучасних умовах для підприємств є важливим не лише бути генератором нових ідей, а й необхідно знайти шляхи втілення нововведень у діяльність підприємства. А для цього слід чітко усвідомлювати які існують механізми та моделі управління інноваціями на підприємстві.
Управлінський персонал приймаючи рішення щодо інноваційного розвитку має виходити з того, що для інноваційного підприємства характерні не окремі види нововведень, а цілий комплекс: технічні – нові технології, матеріали, устаткування, товар (послуги); організаційні – нові методи і форми організації різних видів діяльності; економічні – методи керування інноваційною діяльністю шляхом планування, фінансування, ціноутворення, реклама; соціальні – різні форми активізації людського фактора, а саме: стимулювання творчої діяльності, поліпшення умов праці, підвищення добробуту; юридичні – законодавство, оподаткування, нормативно-правові акти, що регулюють інноваційну діяльність.
Існують різні концепції щодо реалізації інновацій. Здатність створювати і комерціалізувати потік інноваційних технологій у довготривалій перспективі розглядає концепція національної інноваційної продуктивності. Показники інноваційної діяльності є критеріями визначення ефективності діяльності економіки. У відповідності до моделі зростання, що визначається ідеями, функція їх генерації залежить від накопичених знань і рівня зусиль науково-дослідницької діяльності, напрацювання ідей. Теорія національної промислової конкурентної переваги, заснованої на кластерах, визначає що рівень інновацій залежить від наявності знань та від природи технологічного взаємозв’язку між спорідненими секторами, мікроекономічної підтримки інновацій через промислові кластери. Концепція національних інноваційних систем виділяє економіко-політичні умови, освітній сектор, дії інститутів, що впливають на інноваційний процес.
Інноваційний розвиток економіки в розвинутих країнах здійснюється за трьома моделями:
• розвиток, що базується на лідерстві в науці і реалізації великомасштабних проектів (США, Англія, Франція);
• розвиток, що ґрунтується на нововведеннях, створенні привабливого інноваційного середовища і раціоналізації структури економіки (Німеччина, Швеція, Швейцарія);
• розвиток, який стимулює нововведення шляхом створення інноваційної інфраструктури, забезпечення сприйняття суспільством ролі науково-технічних нововведень і координації дій різних секторів у галузі науки і техніки (Японія, Північна Корея).
В умовах динамічних змін постійно збільшується кількість домінуючих елементів, змінюється зміст моделей, розширяючи їх межі і сфери використання.
Отже, у сучасних умовах інноваційний розвиток є невід’ємною складовою планування діяльності підприємства, орієнтованого на успіх. Інновації надають підприємству багато переваг, у тому числі фактори зовнішнього та внутрішнього впливу, ресурсні перспективи, а також унікальні можливості здійснення діяльності за рахунок творчого підходу до створення нововведень. Від управління інноваційними процесами залежить ефективність результатів та позиціонування фірми на ринку.

Список використаних джерел
1. Инновационный менеджмент / Под ред. В. М. Аньшина, А.А. Дагаева. – М.: Дело, 2003. – 528 с.
2. Рогоза М.Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі і механізми: монографія / М.Є. Рогоза, К.Ю. Вергал. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с.
3. Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник / О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан та ін.; під ред. проф. О.І. Волкова, проф. М.П. Денисенка. – К. : Професіонал, 2004. – 960 с.
4. Лепейко Т.І. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / Т.І. Лепейко, В.О. Корда, С.В. Лукашов – К. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 440 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Empty Re: С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Створювати по vovka.app27 на тему Вт Лист 15, 2016 10:00 am

Які потрібні інновації щоб поліпшити наш ринок та зайняти провідне місце в Європі?!

vovka.app27

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Empty Re: С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Створювати по 8Yaron8 на тему Вт Лист 15, 2016 10:01 am

Може так статися, що нова інновація не придатна для підприємства, ускладнює роботу, чи можна повернутися до старого методу (способу)?

8Yaron8

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Empty Re: С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Створювати по MB2016 на тему Ср Лист 16, 2016 10:25 am

про які механізми йде мова?

MB2016

Кількість повідомлень : 5
Дата реєстрації : 16.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Empty Re: С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Створювати по brailk6313 на тему Ср Лист 16, 2016 11:32 am

Показники інноваційної діяльності є критеріями якої діяльності?

brailk6313

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 16.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Empty Re: С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Створювати по vivtojarko2 на тему Пт Лист 18, 2016 10:49 am

Через який проміжок часу потрібно вдосконалювати інновації на підприємстві(Початкове підприємство)?

vivtojarko2

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Empty Re: С. В. Водоп’ян МЕХАНІЗМИ І МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі