А.С. Дзюбкін НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Донизу

А.С. Дзюбкін  НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Empty А.С. Дзюбкін НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Створювати по Admin на тему Пн Лист 14, 2016 3:35 pm

А.С. Дзюбкін, аспірант
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Одним із дієвих механізмів встановлення балансу між рівнем задоволення споживачів та витраченими на це ресурсами, є - логістика. Незважаючи на значну кількість наукових розробок у сфері логістичного управління, його науково-теоретична база недостатньо досліджена та адаптована до умов господарювання підприємств ресторанного господарства України, що обумовлює вирішення низки завдань, пов'язаних зі вдосконаленням формування системи управління на засадах логістики.
Науковою базою логістичного управління  є: теорія управління та методологія управління. Сучасна теорія логістики в концептуальному плані базується на чотирьох методологіях: системного аналізу; кібернетичного підходу; дослідження операцій; прогностики[1].
Методологія логістичного управління визначається підходами: 1) системний підхід; 2) програмно-цільовий підхід; 3) проектний підхід; 4) маркетинговий підхід, орієнтований на споживача; 5) кібернетичний; 6) інформаційний; 7) гуманістичний підхід; Cool інтеграційний; 9) мережевий підхід.; пріоритетами; засобами управління; обмеженнями; критеріями тощо.
Серед сучасних концепцій що перетворились у глобальну філософію та орієнтир розвитку логістичного управління актуалізованими та новітніми стають концепції (стратегії): Kaizen (Кайдзен), LeanThinking (Лін підхід), SixSigma (Шість сігма), Blue ocean strategy (Стратегія блакитного океану), стратегічні карти (Balanced Scorecard). Kaizen «Кайдзен», як японська філософія, що фокусується на виробництво без втрат. Принципи Кайдзен: фокус на клієнтах; безперервні зміни у всіх сферах організації – постачанні, виробництві, збуті, особистісних взаємин і так далі; відкрите визнання проблем; пропаганда відкритості. Ощадливе виробництво «Lean», є виробнича практика, яка вважає витрату ресурсів для будь-яких цілей, окрім створення значення для кінцевого споживача, марнотратними, і, таким чином, мішенню для ліквідації[2].
Процес прийняття рішень у системі логістичного управління обгрунтовується на основі оцінки ситуації визначення логістики, вибір логістичних завдань та виявити альтернативи логістичної системи, впровадження логістичної системи (реалізація) та моніторингу логістичної системи і виявлення можливостей зміни ситуації (рис. 1) [3].
А.С. Дзюбкін  НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ 44a4eb923907
Рис. 1. Процес прийняття рішень у системі логістичного управління
У великих ресторанних мережах створюються власні кур'єрські служби, які займаються одержанням, оформленням та доставкою замовлення. Підсистема організації зберігання матеріальних ресурсів регулюється логістикою запасів та логістикою складування, основні функції яких спрямовані на удосконалення самого процесу зберігання за допомогою впровадження сучасних складських технологій, підвищення якості складських послуг, їх стандартизації та раціоналізацію розміщення самих запасів, складських приміщень та обладнання в них. Виробнича логістика впроваджує методи управління запасами, планування та забезпечення виробництва, здійснює облік матеріальних потоків, контролює дотримання виробничого циклу, фокусується на підвищенні якості продукції[4].
Діяльність будь-якого підприємства ресторанного господарства можна охарактеризувати як постійно повторювальний процес, тому логістичне управління можна розглядати як замкнений управлінський цикл, який також постійно повторюється. Логістичне управління підприємствами ресторанного господарства пов'язане з теорією і практикою маркетингу та менеджменту, тобто сприяє адаптації системи виробництва і реалізації продукції з реальним платоспроможним попитом споживачів, пошуку нових сфер діяльності для отримання доходів, що є однією з головних умов досягнення конкурентоспроможності підприємства.

Список використаних джерел
1. Кобзєва К.В.Теоретичне обґрунтування становлення логістики як науки/ К. В. Кобзєва // Економика, Менеджмент, Підприємництво. Збірник наукових праць: Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. – №18. – С.61– 66.
2. Германчук А.М. Маркетингова логістика: сутність і значення  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Economics/42641.doc.htm.
3. Методологія управління і її компоненти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onlymyfacts.in.ua/economy312.html.
4. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник / А. Г. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2003. – 284 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

Переглянути профіль користувача http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

А.С. Дзюбкін  НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Empty Re: А.С. Дзюбкін НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Створювати по dezzmoon1 на тему Вт Лист 15, 2016 10:35 am

Які ще механізми існують?

dezzmoon1

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

А.С. Дзюбкін  НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Empty Re: А.С. Дзюбкін НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Створювати по MB2016 на тему Ср Лист 16, 2016 10:31 am

чому не розглянуто інші складові логістичної системи, а лише матеріальні потоки?

MB2016

Кількість повідомлень : 5
Дата реєстрації : 16.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

А.С. Дзюбкін  НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Empty Re: А.С. Дзюбкін НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Створювати по brailk6313 на тему Ср Лист 16, 2016 11:36 am

Науковою базою логістичного управління є?

brailk6313

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 16.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

А.С. Дзюбкін  НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Empty Re: А.С. Дзюбкін НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Створювати по vasulc9412 на тему Ср Лист 16, 2016 11:39 am

На основі чого обгрунтовується процес прийняття рішень у системі логістичного управління?

vasulc9412

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 16.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

А.С. Дзюбкін  НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Empty Re: А.С. Дзюбкін НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Створювати по rabara123321 на тему Пт Лист 18, 2016 10:26 am

Чи існує інший процес прийняття рішень у системі логістичного управління?

rabara123321

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

А.С. Дзюбкін  НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Empty Re: А.С. Дзюбкін НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Створювати по rise- на тему Пт Лист 18, 2016 10:41 am

Який основний зв'язок логістичних функцій з логістичними операціями?

rise-

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 18.11.2016

Переглянути профіль користувача

На початок Донизу

А.С. Дзюбкін  НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ Empty Re: А.С. Дзюбкін НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі