В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по Admin на тему Пн Лист 14, 2016 3:37 pm

В.О. Дрожжа, магістр кафедри економічної кібернетики;
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Мета - дослідження кількісних та якісних методів аналізу фінансових ризиків з метою впровадження при їх оцінці і розрахунку міри впливу індикаторів неекономічного характеру.
Виклад основного матеріалу. Фінансовий ризик за своєю природою передбачає невизначеність, тому його оцінка не може бути ідеальною. Будь-який метод оцінки ризику має на меті максимальне наближення до реального результату, але не дає змоги зовсім уникнути помилок.
Зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Оцінка рівня ризиків є одним з найважливіших етапів фінансового аналізу, оскільки для управління ризиком його необхідно перш за все проаналізувати і оцінити. У економічній літературі існує безліч визначення цього поняття, проте в загальному випадку під оцінкою ризиків розуміють систематичний процес виявлення чинників і видів ризиків і їх кількісну оцінку, тобто методологія аналізу ризиків поєднує взаємодоповнюючі кількісний і якісний підходи.
З великого різноманіття методів, які пропонуються вітчизняними та іноземними науковцями, на наш погляд можна виокремити такі основні групи методів аналізу:
1. Комплексний метод оцінки ризиків.
2. Систематичний метод оцінки ризику.
3. Статистичні методи.
4. Аналітичні методи.
5. Методи експертних оцінок.
6. Метод оцінки фінансової стійкості.
7. Рейтинговий метод оцінки.
8. Нормативний метод.
9. Фундаментальний метод.
10. Метод аналогів.
Дослідження в сфері оцінки фінансових ризиків дозволяє стверджувати, що на практиці цей процес здійснюється в два етапи: якісний і кількісний.
Завданням якісного аналізу ризиків є виявлення джерел і причин ризиків, етапів і робіт, при виконанні яких виникає ризик, тобто: визначення потенційних зон ризиків; виявлення ризиків, які супроводжують діяльність підприємства; прогнозування практичних вигод і можливих негативних наслідків прояву виявлених ризиків.
Основна мета даного етапу оцінки – виявити основні види ризиків, що впливають на фінансово-господарську діяльність. Перевага такого підходу полягає в тому, що вже на початковому етапі аналізу керівник підприємства може наочно оцінити міру ризикованих за кількісним складом причин і вже на цьому етапі відмовитися від втілення в життя певного рішення. Підсумкові результати якісного аналізу ризиків, у свою чергу, служать вихідною інформацією для проведення кількісного аналізу, тобто оцінюються лише ті ризики, які присутні при здійсненні конкретної операції алгоритму ухвалення рішення.
На етапі кількісного аналізу ризиків обчислюються числові значення величин окремих ризиків і ризиків об'єкту в цілому. Також виявляється можливий збиток і дається вартісна оцінка від прояву виявлених ризиків і, нарешті, завершальною стадією кількісної оцінки є вироблення системи антиризикових заходів і розрахунок їх вартісного еквіваленту. Кількісний аналіз можна формалізувати, для чого використовується інструментарій теорії вірогідності, математичної статистики, теорії дослідження операцій тощо.
Сучасні методи оцінки ризику базуються на аналізі коливань досліджуваного показника за певний відрізок часу. Передбачається, що закономірність змін аналізованої величини поширюються на майбутнє. Для тривалих періодів часу це, як правило, виявляється справедливим, але для короткотермінової оцінки екстраполяції колишніх закономірностей дає значні помилки.
Об’єктивні або часткові ймовірності настання подальших подій можуть використовуватися тільки у дуже малій галузі економічних рішень, які звичайно пов’язані з якимись подіями або процесами. Крім того, усі методи передбачають застосування економічних показників, які мають кількісні вимірники, не враховуючи при цьому існування неекономічних чинників, які можуть здійснювати істотний вплив на величину фінансових ризиків.
Висновки. Отже методи оцінки ризику на сучасному етапі дає змогу стверджувати, що вони не вирішують одного з головних питань, яке стоїть перед суб’єктом ризику: оцінки в умовах обмеженості інформаційного контуру з урахуванням індивідуальних особливостей певної ситуації.

Список використаних джерел
1. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – К.: Ника-Центр, 2005. – 600 с.
2. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.У. Ризикологія в економіці на підприємстві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
3. Война О.А. Економічний ризик. Математичні моделі та методи керування: Навч. посібник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 98 с.
4. Гранатуров В.М., Шевчук О.Б. Ризики підприємницької діяльності: Проблеми аналізу. – К.: Зв’язок, 2000. – 152 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 38
Дата реєстрації : 08.11.2016

http://economsugod.ukrainianforum.net

На початок Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty Re: В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по m.aliona на тему Вт Лист 15, 2016 9:54 am

Який метод оцінки фінансових ризиків покаже вірні розрахунки?

m.aliona

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016

На початок Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty Re: В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по artem ambartsumyan на тему Вт Лист 15, 2016 9:58 am

Як ви можете прокоментувати аналітичний метод аналізу? У нього є переваги чи недоліки в порівнянні до інших?

artem ambartsumyan

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016

На початок Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty Re: В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по alex_formanov на тему Вт Лист 15, 2016 10:05 am

Как можно выявить основные виды рисков, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность?

alex_formanov

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016
Вік : 23

На початок Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty Re: В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по carpediem96 на тему Вт Лист 15, 2016 10:21 am

Комплексний метод оцінки ризиків?

carpediem96

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016

На початок Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty Re: В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по kozody6313 на тему Вт Лист 15, 2016 10:26 am

Систематичний метод оцінки ризику які його основні характеристики його роботи ?

kozody6313

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 15.11.2016

На початок Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty Re: В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по carpediem96 на тему Вт Лист 15, 2016 10:45 am

Нормативний метод?

carpediem96

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016

На початок Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty Re: В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по kozody6313 на тему Вт Лист 15, 2016 10:49 am

2. Систематичний метод оцінки ризику.

kozody6313

Кількість повідомлень : 3
Дата реєстрації : 15.11.2016

На початок Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty Re: В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по terelaevg на тему Вт Лист 15, 2016 11:20 am

Чим сучасні методи оцінки ризику відрізняються від тих, що використовувалися раніше?

terelaevg

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016

На початок Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty Re: В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по Tsariova на тему Вт Лист 15, 2016 11:23 am

На чому базуються сучасні методи оцінки ризику?

Tsariova

Кількість повідомлень : 5
Дата реєстрації : 15.11.2016

На початок Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty Re: В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по Pestych на тему Вт Лист 15, 2016 11:30 am

Які існують проблеми з використанням методу рейтингової оцінки?

Pestych

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016

На початок Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty Re: В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по by_AHOHIM на тему Вт Лист 15, 2016 11:32 am

Які ще існують методи, крім вищє перерахованих?

by_AHOHIM

Кількість повідомлень : 2
Дата реєстрації : 15.11.2016
Вік : 23

На початок Донизу

В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ Empty Re: В.О. Дрожжа МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі